Produkty

Produkty

Zajišťujeme profesionální poradenství v oblasti návrhů alternativ materiálů, zpracování, kreativy, procesních postupů, ale také vývoj prototypů, individuálních řešení a jejich implementaci. Navrhneme vám nejvhodnější technologické, datové a procesní řešení jakýchkoliv tiskovin a materiálů tak, abychom vám ušetřili peníze, zjednodušili procesy, nebo vaše tiskoviny zatraktivnili. Nabízíme i široké spektrum doplňkových služeb: speciální balení, kompletace, číslování, práce s jinými materiály, adresná distribuce..

Reklamní a firemní tiskoviny

Více

Direct mailingové služby (DMS)

Více

Knihy a časopisy

Více

Obaly a POP

Více

In-Mould Labels (IML)

Více

Ceniny

Více

Propagaci a marketing nelze dost dobře plánovat bez využití tisku, ať ve velkých, či v malých nákladech. Dodáváme našim klientům v této oblasti široké portfolio produktů, vlastníme veškeré nutné technologie pro zušlechtění a nejkvalitnější zpracování vašich reklamních tiskovin. Sledujeme trendy ve světě a dokážeme poradit s vývojem zajímavé propagační tiskoviny, nesoucí vaše logo.

 • katalogy
 • brožury
 • prospekty
 • letáky skládané i neskládané
 • plakáty
 • pozvánky

Firemní tiskoviny

I v digitální době potřebuje každá firma nějaké tiskoviny pro vlastní propagaci, informovanost okolí i zaměstnanců, zabalení výrobků, či přibalení k produktům:

 • manuály a návody
 • ceníky
 • tiskopisy
 • etikety a štítky
 • diáře a bloky
 • vizitky
 • firemní výsekové desky
 • dopisní obálky a dopisní papíry
 • samopropisovací bloky
 • šanony
 • oddělovače a hmatníky
 • katalogy
 • knihy
 • letáky
 • noviny
 • vizitky
 • kalendáře
 • novoročenky
 • bločky
 • celobarevné tiskoviny
 • samolepky
 • plakáty
 • tiskopisy na zakázku
 • tašky

Knihy a časopisy

Od plnobarevných knih ve velkém nákladu po malonákladový tisk časopisů – vždy s maximální zodpovědností a profesionálně přistupujeme ke každému tisku knihy či časopisu. Vyrábíme převážně šité vazby V1 a lepené vazby V2, avšak zajistíme i další typy vazeb (V4, V8).

 • knihy (beletrie, kuchařky, romány…)
 • časopisy a periodické publikace
 • firemní noviny a časopisy
 • městské zpravodaje a obecní noviny
 • vkladky do časopisů
 • učebnice a vzdělávací publikace
 • výroční zprávy

Obaly a POP

Obaly se zabýváme od samého počátku naší polygrafické činnosti. Neustále sledujeme inovativní trendy v obalech. Disponujeme knihovnou technických řešení obalových designů, která obsahuje nepřeberné množství technických konstrukcí obalů. Realizujeme vlastní vývoj obalů, navrhujeme grafiku tiskovin, vyrábíme makety a řešíme funkční vzorkování.

Nabízíme široké portfolio zušlechťovacích operací jako je slepotisk, rylování, perforace, ražby, matno-lesklé efekty, parciální UV lakování a další.

 • krabice a krabičky pro kosmetiku, potraviny a jiné obaly a přebaly
 • multipacky
 • POS (point of sales)
 • woblery, luány, wrapy apod.
 • displaye a stojany
 • DVD a CD obaly

IML

In-mould labels jsou sofistikovanou odpovědí na neustále se zvyšující nároky kladené na atraktivitu obalu, neboť plně reflektují aktuální trendy v oblasti designu s důrazem na ekologii. Nejčastěji se s obaly používajícími IML etikety setkáte v chladicích boxech supermarketů, kde jsou v nich nabízeny margariny, zmrzliny, lahůdky, pomazánky, dochucovadla, paštiky, hotová jídla, saláty, apod. Velmi vhodné jsou pro balení farmaceutických produktů, barev, čistících přípravků, sypkých krmných směsí, granulovaného krmiva, hnojiv.

Výhody obalů vyráběných technologií vstřikování plastů s dekorem IML:

 • 360° volnosti – absolutní volnost grafického zpracování motivu je umožněna dekorováním de facto všech stran jednoho obalu, a to prostřednictvím jedné etikety.
 • non – label look – použitím transparentních materiálů včetně extra čirého laku jsme schopni docílit vzhledu „bez etikety“,  který kromě atraktivního vizuálního vjemu nabízí možnost přímé prezentace samotného produktu
 • soft touch – kombinací specifických vlastností zdrojových fólií a krycích laků lze docílit zušlechtění nejen po stránce optické, ale i po stránce hmatové. Dobrým příkladem je na omak velmi příjemný „soft touch“ efekt.
 • efektivita – obal je dodáván en bloc – produkt je následně producentem označen jen lokálním  dotiskem proměnlivých údajů, jako jsou čísla šarží, data výroby či spotřeby atd.; absolutní eliminace nákladů fáze dekorativní technologie – pořizovací, provozní a personální náklady /typicky aplikátoru samolepících etiket
 • flexibilita – možnost výrazně snazšího plánování výroby producenta, dodávky just-in-time, potřeba minimálních nákladů a času pro realizaci jakýchkoliv grafických změn motivu
 • odolnost – zvýšená odolnost proti oděru, otěru a UV záření, odolnost vůči teplotním výkyvům a vzdušné vlhkosti= žádné nežádoucí změny vzhledu obalu = optimální řešení pro produkty určené do chladících a mrazících boxů
 • bariérové vlastnosti – delší životnost produktu díky výborným bariérovým vlastnostem, omezení prostupnosti světla, kyslíku, vodních par atd.
 • bezpečnost – zalisované etikety není možné mechanicky odstranit; vítaný ochranný prvek ve farmacii či např. u výstražných symbolů na obalech chemikálií.
 • extrémní teploty a tlaky působící během procesu lisování eliminují kontaminaci  škodlivinami a činí tak obal hygienickým.
 • veškeré výrobní postupy jsou v souladu s přísnými požadavky pro splnění zdravotní nezávadnosti produktu.
 • obaly, jejichž součástí se naše etikety stanou, jsou vzhledem k použitým materiálům 100% recyklovatelné   ( PP + PP ) =  polypropylen /etiketa/ +polypropylen /výlisek/
 • z pohledu možnosti vícenásobného použití těchto rigidních a velmi často vizuálně  atraktivních obalů se též jedná o ekologicky  přátelský produkt

Ceniny

Speciální výrobní postupy, náročné technologie, výrobní know-how, nové materiály, neustálý vývoj nových prvků zabezpečení, výrobu v bezpečnostním režimu, spolehlivost firmy a důvěru klientů. To vše vám nabízíme na jednom místě.

Vzájemná kombinace různých tiskových technologií a následné dokončující zpracování umožňují tisknout unikátní tiskoviny a výrobky, které lze velmi obtížně padělat.

Nabízíme širokou škálu ceninových ochranných prvků:

 • vektorová grafika, giloš
 • mikrotexty
 • interferenční rastry
 • neviditelný rastr
 • irisové barevné přechody
 • reliéfní ražba, slepotisk
 • vodoznak
 • vrstva reaktivní na kovové mince
 • vlákna papíru
 • STOKES®
 • barvy termochromní
 • barvy chemicky reaktivní
 • barvy gumovatelné
 • ražba fólií
 • mikroperforace
 • metamerické barvy
 • digitální ochrana proti kopírování
 • hologram
 • obal s dokladem o původu výrobku
 • unigram

Direct mailingové služby (DMS)

Specializujeme se na tištěnou produkci a zhotovování listovních zásilek všeho druhu. Pro realizace marketingových kampaní našich zákazníků disponujeme výkonným a moderním řešením z oblasti digitálního tisku, personalizace dokumentů a kompletace listovních zásilek.

Jsme připraveni nabídnout komplexní řešení při tvorbě konkrétních kampaní od kreativních návrhů materiálů, volby vhodné koncepce s ohledem na ekonomičnost a efektivitu projektu, zajištění vlastních či zpracování klientských databází včetně selekce dle vybraných parametrů až po samotné zhotovení zakázky. Záruku bezpečného použití a uchování klientských dat garantují pravidelné audity procesu zpracování dat dle ISO/IEC 27001.

 • Zpracování dat – správa klientských databází, slučování databází, validace záznamů, odstraňování duplicitních záznamů apod.
 • Skloňování křestních jmen a příjmení v různých pádech
 • Předtisková příprava datových úloh v prostředí GMS Inspire (PrintNet) pro tiskové i jiné komunikační výstupy (např. PDF archiv, SMS, e-mail)
 • Zpětná analýza a vyhodnocování dat
 • Černobílý a barevný digitální laserový tisk
 • Tisk variabilních dat (osobní údaje, čárové kódy, číselné řady, obrázky)
 • Tisk personalizovaných dopisů, pohlednic, faktur, upomínek, složenek, smluv, sázenek, jízdenek, šeků, samolepek, obálek aj.
 • Možnost tisku na standardní materiály (bezdřevý ofset, křídový papír), strukturované papíry, samolepicí papíry a fólie, průpisové papíry
 • Strojní obálkování standardních typů zásilek s minimalizací chyb díky použití „file based“ řídících kódů – vhodné pro zásilky s větším množstvím personalizovaných vkladů (vícelisté výpisy, smlouvy aj.)
 • Ruční kompletace zásilek nestandardních parametrů – atypické formáty obálek či vkladů, 3D předměty, vlepování na pozici aj.
 • Příprava zásilek k hromadnému podání v poštovní síti (např. svazkování, frankování, sestavy pro registrované zásilky)
 • Zajištění distribuce zásilek prostřednictvím poštovních operátorů v tuzemsku i ve střední Evropě
 • Možnost neadresné či poloadresné distribuce reklamních materiálů