aktuality

Fúze firem Integraf, s. r. o. a Systemprint Drescher, spol. s r. o.

08.01.2020

Datem zániku společnosti Systemprint Drescher, spol. s r.o. a jejím sloučením s nástupnickou společností Integraf, s.r.o., kdy dojde k zápisu fúze do obchodního rejstříku, je 1. 1. 2020.

Nástupnická společnost Integraf, s.r.o. bude pokračovat ve shodném předmětu podnikání – polygrafická výroba - bez rozdílu, ve shodném rozsahu, na shodných výrobních zařízeních a ve shodné provozovně, kde tuto činnost podnikala společnost zanikající, tj. Systemprint Drescher, spol. s r.o. a další vzájemná spolupráce bude tedy pokračovat bez jakýchkoli změn.

Více zde

Více »


17.09.2018

obrázek

Sledujte naše stránky na Facebooku, kde zveřejňujeme novinky a aktuální akce.

Více »


Více novinek »

Systemprint Drescher

DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
Directmarketing
Directmarketing
Directmarketing
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Tisk
Tisk
Tisk
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
Packaging
Packaging
Packaging
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat

Politika společnosti

Politika KVALITY

 

Zavazujeme se k plnění požadavků a k neustálému zlepšování systému managementu kvality.

Pro organizaci je důležité stoprocentně vycházet vstříc požadavkům zákazníků a plnit požadavky legislativy a ostatních zainteresovaných stran. 

Jsme firma, která sází na nejmodernější strojní vybavení, kvalitu poskytovaných služeb a široké portfolio výrobků. Zakládáme si na procesním řízení společnosti za účelem vytváření zisku. Našimi hlavními pilíři aktivit je flexibilita, rychlost, kvalita a efektivita.

Chceme nadále plnit na 100% požadavky zákazníků, ke kterým jsme korektní a profesionální. Naše jméno u klientů má evokovat jistotu kvalitní produkce, dodržení smluvených termínů a pohodlí komplexního servisu.

Vytváříme pro naše zaměstnance optimální pracovní a sociální podmínky tak, aby mohli efektivně plnit své úkoly k plné spokojenosti našich zákazníků. Každodenní komunikací zvyšujeme motivaci pro plnění úkolů. Podporujeme růst našich zaměstnanců formou školení, tréninku a dalšího vzdělávání.

                                         

Snažíme se být ohleduplní k životnímu prostředí a produkovat v souladu se zákonnými normami na ochranu životního prostředí. Chceme, aby náš region zůstal atraktivní přírodní lokalitou i v následujících letech.

Tato politika kvality je vhodná pro účely a kontext organizace a podporuje její strategické zaměření. Je přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti a aktuálnosti.

Politika je dostupná, sdělována a pochopena v organizaci a poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality. Politika kvality, pokud je potřeba, je dostupná i relevantním zainteresovaným stranám.

 

V Náchodě, dne 5. 5. 2017

 

 

Mgr. Lenka Vysoká

Politika jakosti ke stažení

 

© Integraf 2020 | vyrobilo SM Works