aktuality

Nominace na ocenění Firma škole 2017

06.11.2017

obrázek

V pátek 3. 11. 2017 jsme dostali nominaci na ocenění Firma škole 2017, kterou uděluje Královehradecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královehradeckého kraje.

Děkujeme!

Více »


Primátor Cup 2017 za podpory IG

01.03.2017

obrázek

I my jsme podpořili první ročník běžeckých závodů Primátor Cup 2017.

 

Více »


Více novinek »

Systemprint Drescher

DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
Directmarketing
Directmarketing
Directmarketing
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Tisk
Tisk
Tisk
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
Packaging
Packaging
Packaging
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat

Politika společnosti

Systém bezpečnosti informací

Obchodní společnost Integraf, spol. s r. o., se sídlem v Náchodě, Myslbekova 273, vydává pro zabezpečení systému managementu bezpečnosti informací daného normou ISO/IEC 27001:2006 tuto politiku společnosti.

Vývoj nových výrobků je základem udržování a zlepšování pozice společnosti na polygrafickém trhu. Tato naše snaha vyžaduje i zlepšení v zajištění bezpečnosti informací.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zavést, provozovat, monitorovat, přezkoumávat, udržovat a soustavně zlepšovat systém managementu bezpečnosti informací dle požadavků ČSN ISO/IEC 27001.


Definovali jsme si tuto politiku ISMS, která tvoří rámec pro naše cíle směřující k maximální ochraně dat, údajů a informací našich zákazníků, naší organizace i třetích stran.
Identifikovali jsme si možná rizika, která mohou narušit bezpečnost informací a způsobit jejich zneužití, poškození či ztrátu. Na základě míry rizik jsme přijali příslušná opatření ke zvládání možných rizik.

Respektujeme zákonné a regulatorní požadavky a smluvní bezpečnostní závazky. Pro uplatnění požadavků na bezpečnost informací jsme si vytvořili interní dokumentaci, kterou striktně dodržujeme. Při udržování ISMS jsme úzce spjati se strategií společnosti, její organizací a vycházíme z procesu managementu rizik. Námi zavedený systém managementu bezpečnosti informací zaručuje našim zákazníkům, třetím stranám i naší organizaci to, že nebudou zneužita, poškozena či ztracena jejich data, údaje a informace.
Politika ISMS poskytuje rámec pro stanovení cílů, které jsou pro dané období vyhlášeny nařízením provozního ředitele.


V Náchodě dne 14. 1. 2014


Za vedení společnosti
Mgr. Lenka Vysoká

Politika ISMS ke stažení.

© Integraf 2018 | vyrobilo SM Works