aktuality

17.09.2018

obrázek

Sledujte naše stránky na Facebooku, kde zveřejňujeme novinky a aktuální akce.

Více »


Více novinek »

Systemprint Drescher

DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
Directmarketing
Directmarketing
Directmarketing
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Tisk
Tisk
Tisk
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
Packaging
Packaging
Packaging
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

 

Název projektu: Školicí středisko společnosti Integraf, s.r.o.

 

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0000108

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ŠKOLICÍ STŘEDISKA

a je zaměřen na vybudování vlastního školicího střediska formou rekonstrukce a přístavby části stávající výrobní budovy společnosti.

Budou vybudovány a vybaveny celkem dvě učebny. Jedna praktická a jedna teoretická. Do učeben bude pořízena technologie pro

zpracování dat, na kterém bude probíhat praktický nácvik obsluhy a údržby,  do druhé učebny bude instalována prezentační technika

a počítače se simulačním softwarem. Školicí středisko bude zaměřené na moderní tiskárenské technologie a bude reflektovat aktuální

vývojové trendy v odvětví a umožňovat výuku nových postupů, současně s procvičováním každodenních dovednostní výrobních

pracovníků.Zároveň bude umožňovat komplexní zaučení nových zaměstnanců – absolventů, kteří si potřebují před vstupem do výroby

osvojit základní technologické postupy.

 


© Integraf 2019 | vyrobilo SM Works